Eksempler på tilkoblingspunkter som vi bruker

VINDUER:

aken-horis-2.jpg Aken-vert.jpg

TAK:

parapet-valissein-aken.jpg katuse-element-teras-tala.jpg katus-sein-element.jpg katus-raastas-valisseina.jpg

MELLOMTAK OG BALKONG YTTERVEGG:

vahelagi-valisseina.jpg soe-rodu-valissein-vahelagi-ru.jpg

YTTER- OG INNERVEGG FOR FUNDAMENT:

yhendussolmnaset-3details4.jpg valissein-vundament-horis-laud.jpg valissein-vundamendile-vert-laud.jpg

YTTERVEGGENS HJØRNE:

valissein-nurk-lahtine-materjal.jpg valissein-nurk-2.jpg