I dette utvalget ser De en del av ulike typer av byggelementer som vi produserer

Materialespesifikasjoner av alle standardløsninger kan endres eller kompletteres ved behov
I henhold til ønske setter vi sammen og produserer elementtyper som passer nøyaktig med Deres behov

Standardhuselement
Isolasjon:250mm

standardmaja element

Lavenergihuselement
Isolasjon:300mm

madalenergiamaja element

Passivhuselement
Isolasjon:400mm

pasiivmaja element

Sommerhuselement
Isolasjon:150mm

suvemaja element

Tak- og gesimselement
Isolasjon:200-600mm

katuseelement

Standardhuselement