I dette utvalget ser De en del av ulike typer av byggelementer som vi produserer

Materialespesifikasjoner av alle standardløsninger kan endres eller kompletteres ved behov
I henhold til ønske setter vi sammen og produserer elementtyper som passer nøyaktig med Deres behov

Isolasjon: 250mm
Isolasjon: 300mm
Isolasjon: 400mm
Isolasjon: 150mm